Skip to content

PREPARING FOR THE MONOLOGUE

PREPARING FOR THE MONOLOGUE

Monologues. The word can send shivers down the spine of the bravest actor! It’s just you up there on stage with all those words. When faced with a monologue, will you sink like a rock or shine like a star? Here are five tips to help you prepare a monologue like a champion!
1. If you get to select your monologue, choose one you really like.
If you need a monologue for an audition, competition, or class project and you get to choose your piece, that’s fantastic! You are already at an advantage because you get to choose the piece yourself. Pick a monologue that you really like. You’ll be more eager to work on the monologue and practice it if you love the piece you’re performing.
2. Break down the monologue.
Monologues can be intimidating because they are a huge chunk of text on a page. Breaking them down into smaller chunks can help you memorize the lines and really understand what the character says or feels. Read through the monologue and separate it into sections or “beats.” A change in thought or topic is a different beat. Make a note about the overall theme or topic of each beat (try to keep it to one or two words). The theme/topic words will help jog your memory when memorizing your monologue. This is why you make a note in your own words — so it makes sense to you! Then re-write or type out the monologue in the beat sections for memorization purposes. Smaller chunks of lines are often less intimidating to learn than pages of text.
See the giveaway below for an example.
3. Get memorization out of the way early.
Memorizing lines is just the tip of the iceberg. It is even better to get your lines memorized (accurately!) as quickly as possible. This will help alleviate stress when you go to perform. You’ll be able to focus on your character and movements instead of struggling to remember the next word.
There are lots of ways to memorize monologues – try reading it out loud, recording your voice and listening to it, typing it out, or handwriting it. Experiment with different techniques to see what works for you.
4. Record yourself performing the monologue, then watch the recording.
As part of your rehearsal process, use a smartphone or digital camera to record yourself performing. Then watch the recording while taking notes on the performance. It can be hard to watch yourself perform, but it is an incredibly useful process. You will be able to see first-hand exactly what you are doing well, and what you can improve on. You might notice that you have great facial expressions while you’re performing – awesome. Keep that! You might notice that you have a nervous habit you didn’t realize, such as smoothing your hair or clothes, leaning or swaying, or looking around without a focus. Perhaps you can’t understand yourself because you’re speaking too quickly or softly. Write down what you did well and what you can improve on. Then, try again!
5. Focus on your character and block everything else out.
The most important part of your monologue preparation should be to create a three-dimensional character. As you prepare, think about your character and what he or she wants. Keep that goal or desire in your head at all times, to keep you focused. A character without a goal or desire is a boring character. But, don’t force movements or expressions onto your character – those will only make your character appear false.

VOORBEREIDING VIR DIE MONOLOOG

VOORBEREIDING VIR DIE MONOLOOG

Monoloog! Net die woord gee jou ‘n koue rilling want dis net jy op die verhoog met ‘n mondvol woorde. Gaan jy sink soos ‘n klip of gaan jou ster helder skyn?
Gebruik hierdie 5 wenke wanneer jy voorberei vir jou monoloog en tree as ‘n wenner uit die stryd:

1. Kies ‘n monoloog waarvan jy rêrig hou:
As jy ‘n monoloog moet doen vir ‘n kompetisie, oudisie, klas projek, of wat ook al, en jy kan jou eie stuk kies, dan is dit fantasties. Dit is tot jou voordeel as jyself een kan kies en daarom is dit van groot belang dat jy ‘n stuk kies waarvan jy rêrig baie hou. As jy hou van jou monoloog, sal jy sal gretig wees om daaraan te werk en dit in te oefen.
2. Ontleed die monoloog:
‘n Monoloog kan jou intimideer omdat dit ‘n massa woorde op ‘n bladsy is. Breek die teks in kleiner dele op. Dit sal jou ook help met memorisering en om werklik te verstaan waarom die karakter sekere goed sê en wat hy voel.
Lees deur die teks en breek dit op in gedeeltes wat op bymekaar hoort – ‘n seksie of “’n pols”.
Wanneer die karakter se gedagtegang/beweging/toon/aanslag verander, dan is dit ‘n nuwe seksie of pols.
Vang die tema of gevoel van elke pols saam in twee woorde en skryf dit in die kantlyn. Deur die tema/gevoel in jou eie woorde vas te vang, verseker dat dit vir jou sin maak en dat jy dus verstaan waaroor jy praat. Elke tema/gevoel sal ‘n hulpmiddel wees wanneer jy jou monoloog begin memoriseer.
Skryf of tik nou weer die monoloog, wat opgebreek is in polse, en gebruik dit wanneer jy begin met memorisering.
3. Begin dadelik met memorisering:
Memorisering is net die oortjies van die seekoei, daarom is dit goed om die woorde sommer vinnig-vinnig onder die knie te kry... maar, maak seker dat jy die woorde reg leer. Om later verkeerd-aangeleerde woorde uit jou kop te kry, is moeiliker as wat mens dink. En om die regte woorde weer oor te leer, is net ekstra en onnodige werk.
Sodra jy die woorde onder die knie het, is jy vry om te fokus op die karakter en beweging en hoef jy nie te sukkel om woorde te onthou nie.
Daar is ‘n verskeidenheid metodes om woorde te memoriseer – probeer dit hardop lees, jou stem op te neem en daarna te luister, dit uit te skryf of tik, dit te koppel aan visuele beelde in jou kop, jou eie kant notas te onthou, ens, ens. Eksperimenteer om die maklikste manier vir jouself te ontdek.
4. Video jouself wanneer jy die monoloog opvoer en kyk daarna:
Deesdae kan elkeen homself video met ‘n slimfoon of digitale kamera. Bestudeer die opname en maak notas – dis nie altyd maklik om na jouself te kyk nie, maar dit is ‘n baie waardevolle leerproses. Jy sal dadelik kan sien wat jy goed doen en waarop jy moet verbeter. Kyk noukeurig na jou gesigsuitdrukkings en vra jouself af of dit toepaslik is. Is jy senuagtig en herhaal jy bewegings wat jou senuwees weggee soos om jou vingers deur jou hare te trek of jou klere met jou hande plat te stryk? Leun jy vorentoe of wieg jy? Kyk jy doelloos rond sonder om ‘n fokuspunt te hê? Praat jy te vinnig, te sag of bulder jy die woorde te hard uit? Skryf alles neer en waarop jy wil verbeter. En doen dit dan weer en weer en weer!
5. Fokus op jou karakter en blok alles anders uit:
Die belangrikste deel van jou voorbereiding is om ‘n geloofwaardige, drie-dimensionele karakter te skep. Hou die altyd in gedagte wat die karakter dryf of wat sy begeerte is, asook wat sy einddoel is in die monoloog – dit hou jou gefokus. ‘n Karakter sonder ‘n einddoel of begeerte, is ‘n vervelige karakter. Maar, moenie bewegings of uitdrukkings op die karakter af forseer nie – dit maak jou karakterisering slegs ongeloofwaardig.